ΑΘΗΝΑ ΔΑΛΑΜΑΡΑ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 73

Ημερομηνία: 04/01/2021

Ώρα τελετής: 11:00

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Αθανασίου '' Νάουσας

Αίθουσα: .

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

" Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ. "