ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΙΜΠΡΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ημερομηνία: 18/10/2020

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Γεωργίου '' Νάουσας

Αίθουσα: Ι. Ν. '' Αγίου Γεωργίου '' Νάουσας

      

Επιπλέον Πληροφορίες: