ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΟΡΜΠΑΝΤΩΝΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ημερομηνία: 02/08/2020

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Γεωργίου '' Νάουσας

Αίθουσα: Ι. Ν. '' Αγίου Γεωργίου '' Νάουσας

      

Επιπλέον Πληροφορίες: