ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΤΣΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ημερομηνία: 15/03/2020

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Αγίου Δημητρίου '' Νάουσας

Αίθουσα: Ι. Ν. '' Αγίου Δημητρίου '' Νάουσας

      

Επιπλέον Πληροφορίες: