ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α. ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ημερομηνία: 15/03/2020

Εκκλησία: Ι. Ν. '' Μεταμορφωσεως '' Νάουσας

Αίθουσα: Ι. Ν. '' Μεταμορφωσεως '' Νάουσας

      

Επιπλέον Πληροφορίες: