ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΤΣΗΣ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 67

Ημερομηνία: 15/03/2019

Ώρα τελετής: 11:00

Εκκλησία: Ι.Ν. '' Αγίου Δημητρίου '' Νάουσας

Αίθουσα: Ι.Ν. '' Παναγίας '' Νάουσας

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΤΣΗΣ

Ετών 67

Κηδεύουμε αύριο Παρασκευή 15  Μαρτίου  2019

και ώρα 11 π.μ. από την οικία μας Χρ. Λαναρά 49

στον Ιερό Ναό " Αγίου Δημητρίου " Νάουσας

Παρακαλούμε πάντας τους συγγενείς και φίλους όπως 

ενώσουν μεθ' ημών τα προς τον Κύριον προσευχάς 

 Τα παιδιά       Ο αδελφός

 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 

Η δεξίωση θα γίνει στην αίθουσα του Ι.Ν.  '' Παναγίας ''