ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ

      
Χωρίς Φωτογραφία
      

Ετών: 78

Ημερομηνία: 02/11/2018

Ώρα τελετής: 12:00

Εκκλησία: Ι.Ν. '' Αγίου Γεωργίου '' Νάουσας

Αίθουσα: Ι.Ν. '' Παναγίας '' Νάουσας

      

Επιπλέον Πληροφορίες:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ

Ετών 78

Κηδεύουμε αύριο Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018
και ώρα 12 μ από την οικία μας Θ.Μπιγκάνου 10
στον Ιερό Ναό ΄΄ Αγίου Γεωργίου ΄΄ Νάουσας.

Παρακαλούμε πάντας τους συγγενείς και φίλους
όπως ενώσουν μεθ’ημών τας προς τον Κύριον προσευχάς.

Τα παιδιά    Τα εγγόνια

  Οι λοιποί συγγενείς & Φίλοι

Η δεξίωση θα γίνει στην αίθουσα του Ι.Ν  " Παναγίας "  Νάουσας